สามารถเข้าไปใช้บิริการได้ที่หน้า http://wap.ei-funphone.com

สนุกได้กับมือถือ ::***สำหรับลูกค้าเก่าที่ต้องการยกเลิกติดต่อ 02-6429909 เมื่อยกเลิกแล้วถ้าไม่ต้องการใช้ต่อ
จะต้องทำการลบ Application ของ M-Dictionary ออกจากโทรศัพท์มือถือของท่าน